Κυριακή 16 Αυγούστου 2020

"Divine Liturgy at the headquarters of the Diocese of Kisumu and western Kenya..."

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"With the invitation of His Grace Bishop Marcos, we co-celebrated the Divine Liturgy at the headquarters of the Diocese of Kisumu and western Kenya. Also with the grace of God, I ordained subdeacon Vincent to Deaconate. Blessed ministry to the newly ordained and let us pray for each other."

https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCtM7_GfZrKgJUD7Ln59d9f9CdljpnPSTcdm_0XiCkb859-vl6N37JimdaHYYm62dtpeMCiV4QUkqrq&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου