Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

"Η Ι.Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας προέβη στην κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης..."

 Ἱεραποστολικὴ Στέγη Ἁγίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα που στέκονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

"Εκατοντάδες αδελφοί μας στην Τανζανία διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να γεμίσουν έναν κουβά νερό από την πιο κοντινή γεώτρηση. Προκειμένου να ομορφύνει η απάνθρωπη καθημερινότητα των αναξιοπαθούντων αδελφών μας, η Ιερά Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας προέβη στην κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης προς εξυπηρέτηση των αδελφών μας σε ένα από τα άνυδρα χωριά της περιοχής. Το νερό εξασφαλίζεται από κοντινή γεώτρηση και καθαρό τρεχούμενο νερό από τα γύρω βουνά. Ας βοηθήσουμε κι εμείς, όσο το επιτρέπουν οι καιροί, τη σημαντική αυτή προσπάθεια με τη σκέψη πως ακόμη κι αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον μπορούμε να χρωματίσουμε, με τα πιο όμορφα χρώματα, τη δύσκολη καθημερινότητα μιας μερίδας ανθρώπων στη μακρινή Τανζανία!"

https://www.facebook.com/%E1%BC%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B4-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-%E1%BC%89%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%E1%BC%90%CE%BD-%E1%BD%88%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%E1%BF%B3-1509020642530610/?__xts__[0]=68.ARA2TIK3gAnuCgnw1esP5n_I3LoimzFMi6zTSlHQ0SOHKMbMV9FBEbUPy-bFgxA9Sc0rjCM9EldedJTdkc3xNAAmQVde8SBOCnDWr1oCPtUFoXYL8_IJV_3FDEAIxZHUn95yeXhgfJD4IJt0ccymPgAmKcwgXUx5j0XyZFdD4ZNr_lG5QD_PLFBoWu8PAjfW4Mc4dCduJFvA1op-XFks1Av_A3dwhOKJyNAB3Kkm7NBgD9Bs3NxPG4qfOASdy5dRqYllbSRQPXNzay9vDVzAy9nk51vU5tztZr-AHiGdTjfMM8JFcub3kE3pPJYGRQfTxa7EMBO3Hi_8jcdnKEUZEIZMbZvRUFEtEaWBTrdIygn2IX3joipwVPyCc_E&__tn__=k*F&tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου