Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

"Our Mountaintop experience at St. Andrews Orthodox Church Kinamba, Laikipia Deanery..."

 Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"Our Mountaintop experience today was at St. Andrews Orthodox Church Kinamba, Laikipia Deanery where we celebrated Liturgy with all the clergy and thereafter held a brief meeting with them."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARCpoIGktP4ka_U42kqxZbGuU5tlEfPAgVnrPFV_EdGrZ-vTlBDgZPbllZ2WFnsBvLCfbNo6yuPWP4Sr&hc_ref=ARTTgfH77RgoQ8MxQvxKHkjO4OvDgE2DPPNmgoIheRco6VoY2U-SEB2AxDmFKmcJzno&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου