Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

"Teaching people about Orthodox faith..."

 Antonios Tumwesige

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που κάθονται

"Teaching people about Orthodox faith many people like and become more interested with our church"

https://www.facebook.com/antonios.tumwesige.7?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAAhjCweI4QlEjDxJ_vgQX8acsQsZGZ_pDk2h9hf6XQ2dmT_oJqUsnCiTdUAh3MvSlEiY6ypzIDvqtY&hc_ref=ARR32Y_rwXRSgORE-cRthqvP-wkLw7lb9sejCFF41gRDDq-dswb6FyC4ID2fM0nAEI8&fref=nf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου