Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy at St. Constantine and Helen Mutuini... Kenya

 Bassie Masoha Feldman His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy at St. Constantine and Helen Mutuini. Today the different parishes of Nairobi Bishopric came together to collect certificates of the new officials of the Bishopric. It was such an honour and a blessing. We also had special guests who came to wish the officials well. The Archbishop welcomed one of his good friends our MP John Kiarie and other aspirants. Such a great way to show togetherness and love for God and our Church.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου