Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

"Αt St. Paisios Orthodox Church at Lebelen Maraba Vicarage in Eldoret and Northern Kenya Diocese"

 Neo K Neofitos Today by the Grace of God, we are on the site at St. Paisios Orthodox Church at Lebelen Maraba Vicarage in Eldoret and Northern Kenya Diocese.
Work has begun today. Holy Saint Paisios intercede for us.

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου