Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Orthodox Christian Mission Center: Support Theological Training Worldwide!

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC 

There are TWO DAYS remaining until the end of our fundraiser to support theological training.
Help raise up and empower local clergy and lay leaders in communities around the world. Every donation goes a long way!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου