Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Encouraging economically deprived children at our Orthodox Mission school at Kroobay on the Day of the African child, Sierra Leone

 Rev Themi & Friends

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου