Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Archbishop Makarios took a photo with the seminarians before their football game... Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

His Eminence Archbishop Makarios took a photo with the seminarians before their football game this afternoon.

https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου