Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

"Dr. Sankoh the Mission's chief medical officer, with our kindergarten children at Waterloo (Sierra Leone)..."

 Rev Themi & Friends 

Dr. Sankoh the Mission's chief medical officer, with our kindergarten children at Waterloo (Sierra Leone). Both kindergarten and medical services are free. Praise God!

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου