Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

Μια νεαρή βαπτίζεται... Σιέρρα Λεόνε

 Rev Themi & Friends 

Jesus said: "Go and make disciples in all nations, baptizing them in the Name of the Father, and the Sin and the Holy Spirit." Here, Fr. Romanos Stergiou, who is visiting us from the Gold Coast, Australia, is baptozing one of the young new Orthodox Christians.

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου