Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Γεγονός Πνευματικής Χαράς στόν Ἰ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Τshilumba η Σύναξη νέων (β΄)Τό δεύτερο γεγονός ἦταν οἱ 75μέ 80 νέους (οἱ περισσότεροι φοιτητές) πού μέτρησα ὅταν βγῆκα ἀπό τόν ἱ.ναό καί ἦταν συγκεντρωμένοι στό περιστύλιο τοῦ ναοῦ. Εἶχαν τήν ἔμπνευση αὐτή τή Κυριακή νά ἐκκλησιαστοῦν ὅλοι μαζί στή Ζωοδόχο Πηγή στή Τshilumba.. Τό κάνουν κατά διαστηματα, ὅπως μοῦ εἶπαν. Ἦρθαν ἀπό Kananga, Mikalai, εἶδα καί ἀπό Lukonga κάποιους, διανύοντας 10,15,20, χιλιόμετρα. Ἦρθαν μέ τά πόδια, ἤ ποδήλατα ἤ ὅτι ἄλλο βρῆκαν. Ὅσοι εἶναι ψάλτες στίς χορωδίες τῶν Ναῶν πλαισίωσαν τό Ψαλτήρι.  Τί ὄμορφα συγκροτημένα, μελωδικά πού ἔψαλλαν! Μαζί τους καί μικρά παιδιά ἀπό τίς θέσεις τους. Πῶς μαθαίνουν τούς ἦχους; Πόσο εὔκολα ἐντυπώνονται στά αὐτιά τους; Ὅλοι μαζί δοξολογοῦσαν τόν Θεό. Ἐδῶ ἰσχύει ἀπόλυτα τό «Ἐν τῷ ναῶ ἐστῶτες τῆς δόξης σου ἐν οὐρανῷ ἐστάναι νομίζομεν...».
Κάθε φορά πού λειτουργῶ σ’αὐτό τόν ναό, δέν ξέρω ζῶ διαφορετικά τή Θ. Λειτουργία! Ἕνα μυστικό πνευματικό πανηγύρι!
Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν ἔξω ἀπό τόν ναό. Ψάλλαμε τό Χριστός Ἀνέστη στίς τρεῖς γλῶσσες: Ἑλληνικά, Τσιλούμπα (τοπική), Γαλλικά. Κατόπιν ἕνας φοιτητής τῆς Ἰατρικῆς, ἀπευθυνόμενος σέ μένα ἀφοῦ μέ καλωσόρισε, εἶπε τό σκοπό αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας τῶν νέων πού ἐπαναλαμβάνεται κατά διαστήματα. Μοῦ ἔδωσε τό λόγο. Εἶπα λίγα λόγια γιά τήν ἀξία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί τή σχέση μας μέ τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία. Ἔγινε συζήτηση. Ὁ ἀγαπητός μου π. Καλλίνκος ὁ πάντοτε πρόθυμος μετέφραζε στή τοπική διάλεκτο πού τήν ἀγαποῦν καί τήν προτιμοῦν. Ἦταν μιά γόνιμη καί οὐσιαστική συζήτηση. Αὐτοί οἱ νέοι εἶναι τό φυτώριο τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας τοῦ Κονγκό. Ἐλπίζουμε πολλά σ’αὐτούς. Κατόπιν μοῦ εἶπαν ὅτι κάποιοι φροντίζουν μέ ἔρανο πού κάνουν μεταξύ τους νά συγκεντρώνουν κάποιο χρηματικό ποσό εἴτε γιά κάποια πράξη ἀγάπης ἤ νά ἀγοράζουν τά ὑλικά γιά νά μαγειρέψουν. Πραγματι λοιπόν στό σπίτι τῆς ἐκκλησίας εἶδα νά ἔχουν ἑτοιμάσει 3 μεγάλες λεκάνες μέ μπιτιά (τοπικό φαγητό), μανιόκ καί μιά σάλτσα. Μοῦ ζήτησαν νά εὐλογήσω τό φαγητό τους. Τό εὐλόγησα καί ....δοκίμασα λίγο.

Νά εὐλογεῖ ὁ Θεός αὐτούς τούς νέους καί τόν Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος στό τέλος τὴς συζητήσεως  ἔκλεισε μέ τά λόγια: «ὅλα αὐτά πού ἀκούσαμε σήμερα νά χαραχτοῦν βαθειά στίς καρδιές μας». Ἀμήν.

               π. Χ. Μ.

     Kananga, 27-5-2013

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου