Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Orthodox Mission of Madagascar: Daily distribution of milk & biscuits

Daily distribution of milk & biscuits - October 2013

Malagasy children at the gate in the morning, and waiting in line for their milk and biscuits


https://www.facebook.com/pages/Orthodox-Mission-of-Madagascar/340660436004533

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου