Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Orthodox Mission of Madagascar: For those able and interested in donating to the mission...

For those able and interested in donating to the mission, please see details under "About". On behalf of the committee, thanks to everyone for your continued support, financial and otherwise. Wishing all of our friends a joyful, blessed Christmas.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου