Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Orthodox Mission of Madagascar: Orphanage construction progress...

Orphanage construction progress - October 2013

Thanks to all those who are supporting, financially and otherwise, as you can see, works are progressing...https://www.facebook.com/pages/Orthodox-Mission-of-Madagascar/340660436004533

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου