Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Another phone conversation with Fr Themi in West Africa...

Themi Adamopoulo

Another phone conversation with Fr Themi in West Africa and Fr Roman from the Greek Orthodox Church of St Anna Gold Coast Australia, listen to the end, it's always good to see how God works!

https://www.facebook.com/rev.themi?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου