Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Οι νεοφώτιστοι στην Ρουάντα και στο Μπουρούντι

 
"With the Blessing of Of our Pope and Patriarch Theodoros II after the intensive Catechism of six month in the Orthodox diocese of Burundi and Rwanda over 200 hundred people were baptized by His Grace Innokentios. and on 7/09/2014 he will co...ntinue to Baptize. Also on the 14/09/2014 a priest will be ordained on the soil of Rwanda for the first time in the History of of our Patriarchate. Over 2000 people are waiting to be baptized and ministered. Please keep us in your prayers"
  

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου