Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Fr Themi Adamopoulo: "We received the care package from P4K-USA"

Greetings in Christ facebook
Last friday we received the care package from P4K-USA.
Thank you, thank you thank you.https://www.facebook.com/rev.themi?fref=nf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου