Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014

Kenya: The Orthodox Mission admits to its schools every child regardless of their religious affiliation

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

In order to provide educational opportunities to Kenyan children, the Orthodox Mission admits to its schools every child regardless of their religious affiliation. In this way, she is able to cultivate the spirit of selfless love in their hearts. In Nandi county, an Orthodox church is built next to the primary school. Every week, according to the curriculum of the Kenyan Ministry of Education, the Divine Liturgy is conducted and attended by all children, Christians and non-Christians.

School at Nandi
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου