Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Α new life in Christ in Waterloo, Sierra Leone

Orthodox Missionary Fraternity

Photo: Marios just got a new life in Christ

Marios just got a new life in Christ — in Waterloo, Sierra Leone

https://www.facebook.com/orthodox.missionary.fraternity

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου