Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

"Τέλεση βαπτίσματος των 6 νεοφύτων αδελφών μας, στις 21/06/2015, εντός του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Μπούνια"

Baptême collectif de 6 personnes, le 21.06.2015, en l’Eglise Saint Nicolas Bunia. Ceux qui ont reçu le Saint Baptême sont : Le couple Blaise et Irène (32 ans et 22 ans), Jacques (28 ans), Emilien (18 ans), Antoine (11 ans) et Irène (9 ans).

Timotheos Ntumba's photo.

Τέλεση βαπτίσματος των 6 νεοφύτων αδελφών μας, στις 21/06/2015, εντός του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Μπούνια. Τα 6 νέα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας που έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα είναι: Το ζευγάρι Βλάσιος και Ειρήνη (32 χρονών και 22 χρονών), ο Ιάκωβος (28 χρονών), ο Αιμιλιανός (18 χρονών), ο Αντώνιος (11 χρονών) και η Ειρήνη (9 χρονών)

Timotheos Ntumba
https://www.facebook.com/timotheos.ntumba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου