Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

"Μεταβαίνουμε στὴ Μαδαγασκάρη γιὰ πνευματικὴ διακονία πρώτης γραμμῆς..."

Ανοικτή επιστολή Μαδαγασκάρης

  
 
 
Ἀγαπητά μου πνευματικὰ παιδιά,

ἐφέτος μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ μας θὰ μεταβῶ γιὰ Ἱεραποστολὴ στὴ μακρυνὴ Μαδαγασκάρη ἀπὸ 25-6-2015 ἕως 20-7-2015. Τὸ ταξίδι μεγάλο. Οἱ προσευχές σας ἀπαραίτητες γιὰ τὸ ἐγχείρημα τοῦτο. Ὁ πόθος μου ὅμως νὰ βοηθήσω τὴν ἱεραποστολὴ μεγάλος ἤδη ἀπὸ τὰ μαθητικά μου χρόνια. Μοῦ δίνετε ἡ εὐκαιρία αὐτὴ τώρα μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγενικὴ πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ Ἱεραποστόλου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου. Μὲ τὴν Ἱεραποστολή, καὶ δὴ τὴν ἐξωτερική, στὴ Μαδαγασκάρη ἀπασχολούμεθα μαζὶ μὲ τοὺς νέους τῆς Συνάξεως τῶν Νέων ταῆς ἐνορίας μας ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια. Ἡ βοήθειά σας, παντοιοτρόπως καὶ ποικιλοτρόπως ἐκδηλουμένη, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὲ καθιστᾶ ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὑπεύθυνο, ὥστε ἡ ταπεινή μας ἐνορία νὰ πρωτοστατεῖ καὶ σ’ αὐτὸν τὸν δύσκολο καὶ εὐθυνοφόρο τομέα δράσης καὶ ἱεραποστολικῆς προσπάθειας. Κύριος ὁ Θεὸς γνωρίζει τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες, τὰ ξενύχτια καὶ τοὺς προγραμματισμοὺς γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πασχόντων καὶ ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας, ἰθαγενῶν Μαδασκαρέζων. Στηριχθήκαμε εὐαγγελικὰ ὅτι ἡ Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἡ προτροπή: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ Ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αύτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 28, 19).
Ἐπειδὴ ἡ ἱεραποστολικὴ αὐτὴ ἐκστρατεία γίνεται κατὰ χρονικὴ περίοδο δύσκολη γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ δὴ λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, μὴ θεωρήσετε ὅτι μεταβαίνουμε ἐκεῖ στὴ Μαδαγασκάρη γιὰ διακοπές, ἀλλὰ γιὰ πνευματικὴ διακονία πρώτης γραμμῆς. Οἱ κίνδυνοι τοῦ ταξιδιοῦ καὶ τῆς πορείας μας εἶναι δηλωμένοι καὶ ἐγνωσμένοι. Ὅμως ἐλπίζουμε στὸν Κύριο καὶ Θεό μας ὅτι θὰ μᾶς σκεπάζει μὲ τὴ Χάρη Του, ἀλλὰ καὶ οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου μας, τὸν ὁποῖο ὑπηρετοῦμε ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι σήμερα δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψουν. Παρακαλῶ ὁλόθερμα ὅμως καὶ ὅλους ἐσᾶς τὰ πνευματικά μου παιδιά, νὰ προσεύχεσθε καθημερινὰ νὰ ἐπιστρέψουμε καὶ πάλιν εἰς τὰ ἴδια, γιὰ νὰ συνεχίσουμε μὲ περισσότερο ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση τὴν νοητὴ ὀλκάδα τῆς ἐνορίας μας καὶ δὴ εἰς τὸν εὐαίσθητο τομέα τῆς Νεότητος εἰς τὸν ὁποῖον ἀναλώμεθα καθημερινῶς μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, τῆς ἀδιαλείπτου λειτουργικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς καὶ τῶν κατηχητικῶν συνάξεων πρὸς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ μας.
 
Εὐγνώμων τῆς ἀγάπης Σας,
Μετὰ πολλῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν,
Ὁ ἐφημέριος καὶ πνευματικός σας
Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Στ. Χριστοδούλου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου