Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

ORTHODOX BAPTISM 2015...

MATTHEW 28:16-20; "Go yea unto all nations and make disciples, baptising them in the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. And i will be with you until the end of the time"

Laban Kamau Emmanuel
https://www.facebook.com/laban.kamau2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου