Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

The St. James Orthodox Children’s Orphanage slow construction in Tower Hill, Sierra LeoneThe St. James Orthodox Children’s Orphanage slow construction in Tower Hill, Sierra Leone. Consider helping , visit http://paradise4kids.org/how-to-donate/

https://www.facebook.com/rev.themi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου