Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

"The Children of Waterloo say thank you America, thank you Australia and thank you Greece... "

The Children of Waterloo say thank you America, thank you Australia and thank you Greece...and Fr Themi gets embarrassed! Watch it to the end...
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου