Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Hope for the children of Burundi... Bishop Byakatonda Innocentios is a caring Father to them

African Orthodox Church of Kenya's photo.
 
Hope for the children of Burundi. Bishop Byakatonda Innocentios is a caring Father to them. A lot of support is required to support his work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου