Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

"Bishop Silvester launched the fight against HIV/AIDS and Gender Based Violence (GBV) in the Holy Diocese of Gulu and Eastern Uganda..."

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα κάθονται, άτομα τρώνε και μωρό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, γάμος και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

"Today 24.5.2019, His Grace Bishop Silvester launched the fight against HIV/AIDS and Gender Based Violence (GBV) in the Holy Diocese of Gulu and Eastern Uganda. This was done at St. Nectarios Orthodox Parish, Palaro in Gulu district where the Bishop was warmly received the Orthodox faithfuls in this community given the fact that it was his very first time to visit this place. The program of HIV/AIDS and GBV was spearheaded by the Uganda Orthodox Church Care for HIV/AIDS and Population program – UOCCAP. The provision of medical services was done with assistance from medical personnel from Gulu National Referral Hospital and sensitization on GBV enforced by representative from the Uganda Police Force and the area Community Development Officer (CDO). The road was in a very terrible state but we glorify our Lord for the success achieved and continue to request for your prayers and support due to the too many needs required by this remote community." 

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου