Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Sunday of the Myrrh-bearing Women in a distant region of northern Uganda...

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 25 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και γένι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Nice pictures from the Sunday of the Myrrh-bearing Women in a distant region of northern Uganda, with His Grace Bishop Silvester of Uganda presiding." 

www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου