Τρίτη 21 Μαΐου 2019

"Στιγμές από την Τανζανία... Moments from Tanzania..."

Silvestros Kisitu

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Silvestros Kisitu, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 17 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

"Moments from Tanzania. Pastrol visit of his Beatitude the Patriarch to the Diocese of Arusa & Central Tanzania!
Στιγμές από την Τανζανία. Ποιμαντική Επίσκεψη της Α.Θ.Μ στην Επισκοπή Αρούσας κ Κεντρικής Τανζανίας!"

Περισσότερα...www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου