Σάββατο 11 Μαΐου 2019

"The Holy Trinity Choir at the ongoing Orthodox Choir Competitions of Muguga and Kinoo Parishes..." Kenya

Evangelos Thiani

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"The Holy Trinity Choir at the ongoing Orthodox Choir Competitions of Muguga and Kinoo Parishes in Kabete, Kiambu Bishopric, held today at Saint James Kanyariri."  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1321532441&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB_9kearYVGVXmu5Cgh7LFYlX2bVWskjQLujmEaUIOEsJXBhOEIQgfIqLl95lgMLiyLOaPIyriTRjF8&hc_ref=ART7ClBI_v8OM6qehDXM8cnlLnhx27nAAVktj-rTWYm0mEpDil9LHrMpGjQa8AiVsjc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου