Τρίτη 28 Μαΐου 2019

"Want to help teach the Orthodox in Kenya?"

Want to help teach the Orthodox in Kenya? Be a part of renewing and encouraging the clergy wives in the Diocese of Nyeri and Mount Kenya, through being a part of a retreat that focuses on family, and the role of the clergy wife in the home and in the parish.
Nyeri, Kenya: 11/4-11/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου