Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

"Patriarch of Alexandria celebrates mass Baptism of 350 people in Tanzania"

His Beatitude consecrated the Church of St. Paisios of Mt. Athos and St. Luke the Doctor in the village of Masege in southern Tanzania, following the blessing o...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου