Σάββατο 11 Μαΐου 2019

"Conclusion of the Vicars seminar of Western and Kisumu..." Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, άτομα στέκονται

"His Eminence Archbishop Makarios, during the Divine liturgy at St. Moses parish in Kisumu. This was the conclusion of the Vicars seminar of Western and Kisumu."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBm9PxoM6qUNSBDJnSlstXvNF1_1CWl5W-RJZqGI5vgORwR7XVvjyhlnoz9eB-QZYiWJUxJRYiRKxwI&hc_ref=ARQQFFPk2ntv6J9H0OH3Cnfxofwyv6586W2lgMAN6zIA_1Rx05BuQlUG6DVdGc_2fPE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου