Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

"Our brother Emanuel Victor Sterpu from Romania was very happy to be in this parish..." Rwanda

Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"On 9th/05/ 2019,with the blessing of His Eminence Innocentios Byakatondametropolitan of Burundi and Rwanda, we were in kirehe District Kaziba parish for catechism activities. Our brother Emanuel Victor Sterpu from Romania was very happy to be in this parish."

Περισσότερα...https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARDerKkq8CvmEqX_oRqZJkLRlBZdtKMDp3rv5NSXlGm1eqiG4Acf-TYKCiUbsREbiDfngvhsXhy-ldAW&hc_ref=ARSFMgJE3KrfD_AcsB1ba-yhExOcx3_sFvDP4WhRJbnvNk2vzXcJQTZHquSujqjKdVM&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου