Κυριακή 26 Μαΐου 2019

"Αt the church of St Marina - Kiboine to support the welfare of our clergy.. "

Jeremiah Songok

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, περιλαμβάνεται ο Amadiva Athanasios, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"Christ in our Midst, want to thank all the faithfuls of Kapkures Vicarage who turned up today at the church of St Marina - Kiboine to support the welfare of our clergy.. All was well, God bless you all."

https://www.facebook.com/joel.songok.3?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB7DBMg3tf2nBm1VpOf1TLEByuo5EHlzbpOaK7gVQxKoCJeVnZmmwcIzJ_Ic7vl21TX-UDnfekU-kRj&hc_ref=ARQ6sNtZaelQKv0_g2GWz4WCRjDd-BxEDNthjRHB-b_EWTq2-g5QMLyRafFRGVcVS5g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου