Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

"The clergy seminar officially commenced today with Divine Liturgy and official message from the Bishop..." Kenya

Kong'ai Neo

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται

"The clergy seminar officially commenced today with Divine Liturgy and official message from the Bishop. It is moving in the right direction as was planned. We are truly thankful to God. Keep praying for us."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYySz4nJcyvCU8fR1PrkcIEQGq1MUU3E5EiameXDbJuWtjunv4GfOsJmjpAIhvR87Lb3HWwkXMi5vF&hc_ref=ART5UrB91TKzwOBV6koE0IjV-f6t1PvymOmloXd8FRY1Jt6rmg3KYfaW1pCR-Bum6ms&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου