Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

"God loves us more than a father, mother, friend, or anyone else could love..." Kenya

Kong'ai Neo

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"God loves us more than a father, mother, friend, or anyone else could love, and even more than we are able to love ourselves
(St. John Chrysostom)." 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου