Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Κυριακή της παραβολής των ταλάντων... Ουγκάντα

 Silvestros Kisitu


"SUNDAY OF THE PARABLE OF THE TALENTS. (MATHEW 25:14-30).

《 WELL DONE GOOD AND FAITHUL SERVANT - COME AND ENTER INTO THE JOY OF YOUR MASTER》 (Mathew 25:21)
In His Love, God has called us all for His Heavenly kingdom, to Partake of Life Eternal with Him. Therefore, Let us use our different God given talents for this aspiration.
We should strive to live a life of Love & Faith in our Lord Jesus Christ, to live in the Sacramental life of the Church in the grace of the Holy Spirit, a life of Repentance and trying always to do good in Christ, so that on that day we may also hear those words of joy from the Lord saying : " WELL DONE GOOD AND FAITHUL SERVANT - COME AND ENTER INTO THE JOY OF YOUR MASTER" (Mathew 25:21)."

https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου