Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

"The Orthodox Church in Kenya strives to offer education as part of its outreach program"

 St Barnabas Orthodox Orphanage & School

"The Orthodox Church in Kenya strives to offer education as part of its outreach program. Below: children at St Barnabas Orphanage and School.

Thank you."

https://www.facebook.com/stbarnabasorphanage

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου