Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

"So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31"

 Rev Themi & Friends


https://www.facebook.com/realRevThemi/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου