Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Η My Rafiki είναι οι φίλοι των παιδιών της Αφρικής!

 My Rafiki

Τί είναι η
My Rafiki
Η My Rafiki είναι οι φίλοι των παιδιών της Αφρικής! (Στην αφρικανική διάλεκτο «σουαχίλι» Rafiki σημαίνει φίλος).
Μία ομάδα (ιδρυτικά μέλη και μέλη υποστηρικτές) που σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδιών της Αφρικής!
Η My Rafiki στοχεύει στο να προσφέρει στα παιδιά αυτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να μεγαλώσουν με αυτονομία, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για ένα ποιοτικότερο μέλλον τόσο για τα ίδια, όσο και για την κοινότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου