Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

New Baptism Font... Rwanda

 Innocentios Byakatonda

 

"Today his Eminence The Archibishop Innocentios Byakatonda ,the Archibishop of the Orthodox in Holy Metropolis of Burundi and Rwanda ,he traveled to Saint Catherine Gishari in Umunini Village and he was accompanied by Archimandrite Nectarios and Novice Michaela to go to bless the New Baptism Font that was build by Archimandrite Nectarios and Novice Michaela with their friends. As soon as the Government will open the Churches , He is calling those who want to Baptize the new Catechumens to send their list in his office at Rwamagana."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου