Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

"Τhe Orthodox Church of Sierra Leone sends its salutations to its ecclesiastical Patriarch, Theodoros II for his Name Day"

 Rev Themi & Friends

"On the occasion of the celebration of the Great Martyr St. Theodore the Tyro, the Orthodox Church of Sierra Leone sends its salutations to its ecclesiastical Patriarch, Theodoros II for his Name Day:

"Πολλά τά έτη"

https://www.facebook.com/realRevThemi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου