Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

SUNDAY OF THE PUBLICAN AND THE PHARISEE AT ST. LAWRENCE GULU (Uganda)

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

SUNDAY OF THE PUBLICAN AND THE PHARISEE AT ST. LAWRENCE GULU.

Reading: (Luke 18:9-14)
With Humility, acknowledgement of our Sinfulness, our weaknesses, our mistakes & with Sincere repentance, lets Call on the Lord as we set for the Great Lent Period, saying: "God, have mercy on me, a sinner" (Lk 18:13).
+BS

Περισσότερα... https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου