Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

"Together with the youths from Kiambu..." Kenya

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

"Yesterday, I presided over the Divine Liturgy at Holy Cross Muthurwa in Kiambu. Together with the youths from Kiambu Bishopric where they had the fellowship. By the grace of God, the parish priest Fr. Petros was elevated to the office of Fr. Confessor. I wish Fr. Petros a blessed ministry and the youths I wish them all the best and to continue with the same spirit. May God bless you all."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου