Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

"Such a great way to start our day and knowing that Orthodoxy is growing and the priests and parishioners are working hard..." Kenya

 Orthodox Archdiocese of Nairobi

"The morning started with a drive to Nandi county. We arrived in Kesengei for laying of a foundation stone for a new church. Such a great way to start our day and knowing that Orthodoxy is growing and the priests and parishioners are working hard. Glory to God."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi-2123556001065201

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου