Κυριακή 6 Μαρτίου 2011

Η Κύπρος στηρίζει και πάλι την Ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη και σε άλλες χώρες της Αφρικής


Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, τήν Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 ἔγινε ἡ φόρτωση τοῦ ἐμπορευματοκιβωτίου μέ ρουχισμό, τρόφιμα, φάρμακα καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τά ὁποία θά ἀποσταλοῦν στήν Ἱεραποστολή στή Μαδαγασκάρη.
Οἱ ἐνορίες τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας στήν ἐλεύθερη ἐπαρχία Ἀμμοχώστου, μέ κεντρικό συντονιστή τήν Ὁμάδα Φίλων Ἱεραποστολῆς τοῦ Χριστιανικοῦ Συνδέσμου Γυναικών Παναγία Ἁγίας Νάπας, ἐδῶ καί ἕνα τρίμηνο συγκέντρωναν ὑλικό, τό ὁποῖο στή συνέχεια μεταφερόταν στό χῶρο συγκέντρωσης στή Ἁγία Νάπα, ὅπου ἀπό ἐξειδικευμένο συνεργεῖο διαχωρίζονταν καί συσκευάζονταν καταλλήλως.
Στήν διαδικασία φόρτωσης συνέβαλαν ἐθελοντικά ὁπλίτες τοῦ στρατοῦ, ἐνῶ τίς εὐχαριστίες καί εὐχές ἐκ μέρους τοῦ Πανιερωτάτου μετέφερε ὁ κ. Ἀναστάσιος Σπύρου.


Γνωστοποιοῦμε ὅτι σέ 2 ἑβδομάδες περίπου θά γίνει καί ἡ φόρτωσις τοῦ δευτέρου ἐμπορευματοκιβωτίου.


''ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ'',
του Πρώτ. Βασιλείου Νικολάου, Ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ἁγίας Νάπας.

Ἡ Ἐκκλησία διακονώντας τόν ὅλο ἄνθρωπο, παράλληλα μέ τό πνευματικό της ἔργο οἰκονομεῖ καί τίς καθημερινές ζωτικές ἀνάγκες του. Ἡ ποιμαντική αὐτή διακονία ἀφορᾶ διάφορους τομεῖς ὅπως τήν παιδεία, τήν ὑγεία, τήν ἐξασφάλιση τῶν βασικῶν εἰδῶν διατροφῆς καί καθαροῦ πόσιμου νεροῦ, τά γεωργικά – κτηνοτροφικά προγράμματα, τήν τεχνολογική ἀνάπτυξη καί γενικότερα τή φιλανθρωπία καί κοινωνική πρόνοια.

Η ‘‘ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ’’ σέ στενή συνεργασία μέ τόν Μητροπολιτικό Ι. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, τίς ἐνορίες Σωτήρας, Φρενάρους , Βρυσούλλων καθώς καί μέ ἄλλες ἐνορίες καί Χριστιανικούς Συνδέσμους τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Κύπρου, δραστηριοποιεῖται ὡς ἑξῆς:

• Μέ τήν ἀνοικοδόμηση, τήν ἀνακαίνιση καί ἐπέκταση ἀρκετῶν ἐκκλησιῶν καί σχολείων στήν Οὐγκάντα καί Τανζανία.

• Δόθηκαν οἰκονομικές βοήθειες γιά ἀγορά φαρμάκων καί ἄλλων ἀναγκῶν.

• Στάλθηκαν ἰατροφαρμακευτική βοήθεια, τρόφιμα, ρουχισμός, μαγειρικά σκεύη, πιάτα, ποτήρια, σερβίτσια, γραφική ὕλη, μηχανήματα καί ἄλλα εἴδη.

• Στάλθηκαν ἐπίσης λειτουργικά σκεύη, λειτουργικά βιβλία καί γενικά ἐκκλησιαστικά εἴδη.

• Ὑπάρχει πρόγραμμα ὑποτροφιῶν γιά φτωχά καί ὀρφανά παιδιά.

Ὁ πνευματικός ἐμπνευστής καί καθοδηγητής τῆς ‘‘ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ’’ εἶναι ὁ ἀγαπητός συμπρεσβύτερος καί Ἰατρός, π. Ἀναστάσιος Πογιατζής, ὁ ὁποῖος μαζί μέ πολλούς κληρικούς καί λαϊκούς ἐργάζονται γιά νά φέρουν εἰς πέρας τό ἅγιο αὐτό ἔργο.

Ὁ π. Ἀναστάσιος διακόνησε: Στήν Κένυα, γιά κάποιο χρονικό διάστημα, τά ἔτη 1993 καί 1995. Στήν Ἱερά Μητρόπολη Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας ἀπό τό 1998 μέχρι τό 2004. Στή συνέχεια, παρεκλήθη ἀπό τόν Μητροπολίτη Μουάνζα (τότε Ἐπίσκοπο Μπουκόμπα) κ. Ἱερώνυμο νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στήν ἐπαρχία τοῦ (Τανζανία). Ἐργάσθηκε ἐκεῖ ἀπό τό 2005 ἕως καί τό 2009. Πρέπει νά τονίσουμε ὅτι, ὁ π. Ἀναστάσιος ὅταν προσκαλεῖται νά ἐργασθεῖ σέ κάποιο μέρος τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πηγαίνει μέ σκοπό νά παραμείνει ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουν ἡ ὑγεία του καί οἱ δυνάμεις του. Ὅταν ἀναχωρεῖ ἀπό κάποιον τόπο, ἀναγκάζεται νά τό κάνει παρά τήν θέλησή του, λόγω προβληματικῶν καταστάσεων καί δυσκολιῶν οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται. Θεωροῦμε καλό, νά ἔχουν οἱ ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, μία εἰκόνα τοῦ πολύ μεγάλου καί ἐξαιρετικά κοπιαστικοῦ ἔργου τοῦ π. Ἀναστασίου. Γι’ αὐτό τό σκοπό θά χρησιμοποιήσουμε ἀριθμούς. Ἐξέταζε κάθε μέρα κατά μέσο ὄρο 25-30 ἀσθενεῖς ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀπό βρέφη μέχρι γέροντες, «ἀπό φυλακῆς πρωίας μέχρι (βαθείας) νυκτός». Σέ ἐρώτησή μας, πόσους ἀσθενεῖς ὑπολογίζει ὅτι ἔχει δεῖ ὅλα αὐτά τά χρόνια, μᾶς ἀπάντησε: «μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ περίπου 25.000 (εἴκοσιπεντε χιλιάδες)».

Τώρα, διά τοῦ δραστηρίου Ἐπισκόπου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου, ὁ Θεός, καλεῖ τόν π. Ἀναστάσιο, στή Μεγαλόνησο αὐτή τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀφρικῆς καί σύντομα ἀναχωρεῖ πρός τά ἐκεῖ, μέ τίς εὐχές καί προσευχές ὅλων μας. Τήν ὅλη ἱεραποστολική του προσπάθεια στηρίζουν καί βοηθοῦν ποικιλοτρόπως πολλοί ἀδελφοί μας ἐκ τῶν μετόπισθεν μέ οἰκονομική ἐνίσχυση γιά ἀνέγερση ἐκκλησιῶν, ὑποτροφιῶν παιδιῶν, λειτουργία σχολείων κ.τ.λ..

http://www.facebook.com/churchofayianapa1

http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5063

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου