Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Χριστούγεννα των Ορθοδόξων στην Μπούνια (Ανατολικό Κονγκό)... "Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη..."

Timotheos Ntumba

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων, κατά την οποία διαβάσαμε πανηγυρικά την Πατριαρχική Εγκύκλιο των Χριστουγέννων 2015 του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχη μας κ.κ. Θεοδώρου του Β’, σε ιδιαίτερη συγκέντρωση, με πάνω από τριάντα άτομα (συμπεριλαμβανομένων των νέων κοριτσιών και αγοριών) που ήταν πολύ συνεπείς στη Χορωδία, στο Ιερό αλλά και όσους βοήθησαν την περίοδο αυτή στην καθαριότητα του Ιερού Ναού και της αυλής, δώσαμε ένα μικρό φάκελο ενθάρρυνσης για αγορά φαγητού Χριστουγέννων στα σπίτια τους. Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη.
Apres la célébration de la Messe de Noël, au cours de laquelle nous avions lu solennellement l’Encyclique de Noël 2015 de Sa Béatitude notre Pape et Patriarche Théodore II, nous avons encouragé plus d’une trentaine de personnes (notamment les jeunes filles et garçons) qui étaient très assidus à la Chorale pour chanter, au Sanctuaire pour servir et ceux qui ont aidé cette période pour la propreté du Saint Temple et de la cour, en leur donnant une petite enveloppe d’encouragement. Leur joie était indescriptible.

https://www.facebook.com/timotheos.ntumba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου