Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Patriarch of Alexandria together with Patriarch of Moscow


His holiness Patriarch of Alexandria and all Africa Theodore II served Divine Liturgy together with Patriarch of Moscow and all Russia Cyril and Archbishop of Prague Christophor, in Temple of Christ the Savior in Moscow, Russia.

https://www.youtube.com/watch?v=c2NbbAPeoHA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου