Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Merry Christmas from the Orthodox Christian Mission Center!!!

Christ is Born! Glorify Him! Merry Christmas from the Orthodox Christian Mission Center!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου